Oosteind Waalwijk vanaf vrijdag 25 april a.s. weer open gesteld

De afsluiting van het viaduct Oosteind heeft niet geleid tot het gewenste effect. Dit heeft gemeente, provincie, politie en BAM doen besluiten tot het heropenen van viaduct Oosteind voor alle verkeer. Sinds 1 april was viaduct Oosteind afgesloten vanwege de ombouw van de N261 en de daarmee gepaarde tijdelijke wegafsluiting van Noorder Allee. Verkeersveiligheid voor alle weggebruikers in het Oosteind was het uitgangspunt om het viaduct Oosteind tijdelijk af te sluiten.

Aanleiding afsluiting viaduct Oosteind
De verbinding tussen de Prof. Kamerlingh Onnesweg met Noorder Allee  in Waalwijk is vervallen om werkruimte te hebben voor de verdiepte ligging van de N261 en om de Noorder Allee op te hogen, zodat het aan kan sluiten op de nieuwe situatie. Zowel motorvoertuigen als bus- en hulpdiensten die normaal gesproken over de Noorder Allee rijden, hebben een alternatieve route nodig en Oosteind is dan de eenvoudigste optie voor de meeste weggebruikers. Omdat voorzien werd dat de wegafsluiting van Noorder Allee veel verkeersdruk zou geven in het toch al drukke en relatief smalle Oosteind, is gezocht naar een maatregel om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen. Meerdere maatregelen zijn afgewogen en de afsluiting van het viaduct Oosteind leek de beste. Viaduct Oosteind was afgesloten voor motorvoertuigen, uitgezonderd bus- en hulpdiensten, taxi’s en fietsverkeer.

Meerdere belangen
De afsluiting van het viaduct Oosteind in combinatie met de wegafsluiting van Noorder Allee stuitten afgelopen weken op onbegrip van inwoners en ondernemers uit Zanddonk, Landgoed Driessen en Sprang-Capelle. Weggebruikers negeerden massaal de geldende gesloten verklaring, vertoonden asociaal weggedrag bij het viaduct Oosteind en busmaatschappij Veolia ondervond vertraging in de spitstijden. Handhaving op Oosteind door de politie veroorzaakte file, wat zorgde voor een onveilige situatie. Ondanks de diverse en tegenstrijdige belangen, heeft verkeersveiligheid de hoogste prioriteit. De goed bedoelde maatregel is in de ogen van gemeente, provincie, BAM en politie om genoemde redenen onhoudbaar.

Openstelling Oosteind
De afsluiting van het viaduct Oosteind is nogmaals zorgvuldig tegen het licht gehouden en diverse alternatieve oplossingen zijn wederom bekeken door deskundigen van alle betrokken partijen. De conclusie van die analyse is dat geen oplossing recht doet aan alle belangen. De openstelling van Oosteind komt echter wel tegemoet aan de meeste belangen, zonder af te doen aan de verkeersveiligheid.
De omleidingsroute tijdens de werkzaamheden aan N261 ter hoogte van Noorder Allee blijft bestaan (route S). Ook blijven de lijndiensten van Veolia gebruik maken van Oosteind. Vanaf vrijdag 25 april a.s. worden de borden bij viaduct Oosteind verwijderd en is Oosteind weer toegankelijk voor alle verkeer. Vanaf 12 mei worden in Oosteind twee weken lang metingen uitgevoerd. Op basis van de resultaten daarvan wordt de openstelling geëvalueerd en worden indien nodig aanvullende maatregelen getroffen. De verkeerssituatie bij Oosteind heeft de aandacht van de politie.

Ombouw N261
De Noorder Allee is nog van 7 april tot 2 mei 2014 geheel afgesloten. Vanaf 2 mei is Noorder Allee beperkt toegankelijk, namelijk voor verkeer vanaf de N261 komende uit de richting Den Bosch richting landgoed Driessen en vanaf landgoed Driessen naar de N261 richting Tilburg.
De N261 wordt omgebouwd tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen. Alle verkeerslichten verdwijnen en de weg krijgt verder over de hele lengte twee maal twee rijstroken. De ombouw van de N261 duurt tot eind 2015. Meer informatie: www.n261nonstop.nl