Hinder

Om de hinder te beperken treffen we specifieke maatregelen. Verkorten van de bouwtijd is daar één van. De ombouw realiseren in 1,5 jaar in plaats van in 3 jaar scheelt anderhalf jaar overlast door werkzaamheden.

BAM N261 Non Stop is namelijk van mening dat wij als projectorganisatie een tijdelijke buurman zijn voor de duur van het project. We stellen ons ten doel als een goede buur bekend te staan. We zijn te gast in de omgeving en realiseren voor deze omgeving een nieuwe weg, de midden Brabantweg. De ingreep vindt plaats in een dynamisch en levendig stukje midden Brabant waarbij alle vitale functies gewoon door moeten kunnen gaan. De regio mag geen belemmering ervaren door de bouwfase van de N261.

Om dit voor de omgeving zo soepel mogelijk te laten verlopen communiceren we pro-actief

N261 Non Stop Hinder

De ingreep vindt plaats in een dynamisch en levendig stukje midden Brabant waarbij alle vitale functies gewoon door moeten kunnen gaan

De aanleg van nieuwe viaducten, nieuwe op- en afritten en het opnieuw asfalteren gaat niet zonder slag of stoot. Om dit voor de omgeving zo soepel mogelijk te laten verlopen communiceren we pro-actief, Hiermee bereiken we dat de omgeving niet verrast wordt door de veranderende situatie, maar er rekening mee kan houden.

Een voorbeeld waarbij we de omgeving direct betrekken in de planvorming is in gesprek gaan met ondernemersverenigingen en samen met hen en de Provincie de verkeerssituatie voorbereiden tijdens de ombouw van verschillende kruispunten. Zodoende brengen we vroegtijdig informatie naar bedrijven over wat er op stapel staat en krijgen we waardevolle gegevens terug, waardoor de bouwfase echt maatwerk kan worden. De aanpak wordt op ledenbijeenkomsten van ondernemersverenigingen gepresenteerd.

Het voorkomen van zogenaamde ‘harde’ hinder is prioriteit nummer één voor de omgevingsmanager. Harde hinder is meetbaar. Geen vermindering van de verkeerscapaciteit is de beste garantie. Daarom richten wij de bouwfase zodanig in, dan het aantal rijstroken minimaal gelijk blijft, de maximum snelheid niet omlaag gaat en de rijstroken niet versmald worden.

Hinder N261 loonse en drunese duinen

De beleving van hinder (‘zachte’ hinder) beperken we door het treffen van diverse maatregelen.

De ingreep snel en professioneel uitvoeren, met minimale hinder en overlast, dat is onze meerwaarde voor de omgeving.

 
 

Tunneltje Halve Zolenpad onder N261 2 weken langer dicht

De werkzaamheden aan het tunneltje Halve Zolenpad onder de N261 in Waalwijk duren tot en met 16 oktober 2015. Wegens aanvullende werkzaamheden ...
Lees verder

Tunneltje Halve Zolenpad onder N261 tijdelijk afgesloten

Van 24 augustus t/m 2 oktober 2015 is wegens werkzaamheden het tunneltje Halve Zolenpad onder de N261 afgesloten voor al ...
Lees verder

Afsluitingen N261 en A59 tot en met eind juli

Afsluitingen A59 (bekijk www.vananaarbeter.nl) 16 juli 20 u - 17 juli 6 uurtoerit Tilburg - Den BoschAfsluitingen N261Gehele N261 14 juli 19 ...
Lees verder

Tijdelijke afsluiting Hooispoor

Van 29 juli 7:00u tot en met 30 juli 16:00u is viaduct Hooispoor (gemeente Loon op Zand) afgesloten wegens afrondende werkzaamheden, ...
Lees verder

Afbouw N261 in laatste fase

BAM asfalteert de deklaag op de N261. Dit is de tweede week dat grote aaneengesloten delen van de N261 worden ...
Lees verder