Hinder

Om de hinder te beperken treffen we specifieke maatregelen. Verkorten van de bouwtijd is daar één van. De ombouw realiseren in 1,5 jaar in plaats van in 3 jaar scheelt anderhalf jaar overlast door werkzaamheden.

BAM N261 Non Stop is namelijk van mening dat wij als projectorganisatie een tijdelijke buurman zijn voor de duur van het project. We stellen ons ten doel als een goede buur bekend te staan. We zijn te gast in de omgeving en realiseren voor deze omgeving een nieuwe weg, de midden Brabantweg. De ingreep vindt plaats in een dynamisch en levendig stukje midden Brabant waarbij alle vitale functies gewoon door moeten kunnen gaan. De regio mag geen belemmering ervaren door de bouwfase van de N261.

Om dit voor de omgeving zo soepel mogelijk te laten verlopen communiceren we pro-actief

N261 Non Stop Hinder

De ingreep vindt plaats in een dynamisch en levendig stukje midden Brabant waarbij alle vitale functies gewoon door moeten kunnen gaan

De aanleg van nieuwe viaducten, nieuwe op- en afritten en het opnieuw asfalteren gaat niet zonder slag of stoot. Om dit voor de omgeving zo soepel mogelijk te laten verlopen communiceren we pro-actief, Hiermee bereiken we dat de omgeving niet verrast wordt door de veranderende situatie, maar er rekening mee kan houden.

Een voorbeeld waarbij we de omgeving direct betrekken in de planvorming is in gesprek gaan met ondernemersverenigingen en samen met hen en de Provincie de verkeerssituatie voorbereiden tijdens de ombouw van verschillende kruispunten. Zodoende brengen we vroegtijdig informatie naar bedrijven over wat er op stapel staat en krijgen we waardevolle gegevens terug, waardoor de bouwfase echt maatwerk kan worden. De aanpak wordt op ledenbijeenkomsten van ondernemersverenigingen gepresenteerd.

Het voorkomen van zogenaamde ‘harde’ hinder is prioriteit nummer één voor de omgevingsmanager. Harde hinder is meetbaar. Geen vermindering van de verkeerscapaciteit is de beste garantie. Daarom richten wij de bouwfase zodanig in, dan het aantal rijstroken minimaal gelijk blijft, de maximum snelheid niet omlaag gaat en de rijstroken niet versmald worden.

Hinder N261 loonse en drunese duinen

De beleving van hinder (‘zachte’ hinder) beperken we door het treffen van diverse maatregelen.

De ingreep snel en professioneel uitvoeren, met minimale hinder en overlast, dat is onze meerwaarde voor de omgeving.

 
 

Fietspaden en bushaltes Noorder Allee, ingebruikname 25 juli 2015

De fietspaden rond de Noorder Allee kunen niet eerder in gebruik kunnen worden genomen dan 25 juli.Dit betekent dat de ...
Lees verder
4

Tijdelijke afsluiting Europalaan Kaatsheuvel 12 en 13 juli 2015

Waalwijk, 2 juli 2015 – De werkzaamheden van de aansluiting van de Europalaan in Kaatsheuvel aan de N261 bevinden zich ...
Lees verder
Rotonde Prof. Kamerlingh Onnesweg / Noorder Allee wordt afgebouwd

WIJZIGING aansluiting Europalaan op de N261;

Vrijdagavond 26 juni 2015 wordt in de verbinding tussen Kaatsheuvel/Efteling en de N261 richting de A59 een tijdelijke situatie gerealiseerd ...
Lees verder
/ by / in Afsluitingen/omleidingen, Hinder

Tunnel Hoge Steenweg tijdelijk dicht

Tunnel Hoge Steenweg tijdelijk dichtVanaf 29 juni t/m 3 juli 2015 vinden werkzaamheden plaats aan de tunnel onder de N261 bij ...
Lees verder

Werkzaamheden en tijdelijke afsluiting Van Andelstraat

De ombouw van de N261 en aansluiting met de A59 is bijna ten einde. Begin augustus wordt de nieuwe weg ...
Lees verder