Natuur N261 loonse en drunese duinen

De ombouw van de N261 maakt het mogelijk om twee belangrijke natuurgebieden ‘Landgoed Huis ter Heide’ en ‘Loonse en Drunense Duinen’