Rijrichting Tilburg naar Breda definitieve situatie

Verkeer vanaf de N261 uit Tilburg richting Rotterdam rijdt vanaf 1 mei via de definitieve situatie, zoals hieronder met de rode lijn aangegeven.

(tot 1 mei is de tijdelijke bypass vanaf Haven naar Rotterdam open om doorstroom te bevorderen)

Rijrichting Tilburg - Rotterdam

Rijrichting Tilburg – Rotterdam (definitieve situatie)