Tijdelijke afsluiting Noorder Allee 7 april – 9 mei 2014 (Waalwijk)

Van 7 april tot 9 mei dit jaar is het autoverkeer op de Noorder Allee, tussen de kruising met de N261 en de rotonde bij De Gaard, volledig gestremd. Zie het kaartje voor de rijroutes. De omleidingsroute is via de Bevrijdingsweg (bij NH Hotel), zie de roze route op het tweede kaartje. De oversteek maken over de kruising is niet mogelijk. Het verkeer vanaf de Professor Kamerlingh Onnesweg kan de N261 op in de richtingen A59 en Tilburg en vice versa (groene en gele lijnen).
Tijdens de werkzaamheden blijven 2 keer 2 rijbanen beschikbaar voor het doorgaande verkeer op de N261 (rode en blauwe lijnen).
De afsluiting van de Noorder Allee is nodig om de weg op te kunnen hogen en te laten aansluiten op de nieuwe N261.

1

Rijroutes van 7 april tot 9 mei 2014

 2

Omleidingsroute