Werkzaamheden en tijdelijke afsluiting Van Andelstraat

De ombouw van de N261 en aansluiting met de A59 is bijna ten einde. Begin augustus wordt de nieuwe weg volledig in gebruik genomen; enkele delen zijn momenteel al in gebruik. Voor uw deur voeren wij echter de komende tijd nog werkzaamheden uit. Daarover informeer ik u met deze brief.

Langs de sloot aan de Van Andelstraat, moeten wij (overdag) beschoeiing aanbrengen en de huidige barrier verwijderen. De werkruimte voor ons materieel is zeer beperkt en daarom is het helaas noodzakelijk om de Van Andelstraat af te sluiten van 22 juni t/m 3 juli voor doorgaand verkeer.
Uw bedrijf blijft tijdens de afsluiting bereikbaar (bestemmingsverkeer) en fietsers en voetgangers kunnen doorgang vinden.

Een parkeerverbod aan de kant van de sloot zal naar verwachting van kracht zijn in de week van 15 juni.

Wilt u uw leveranciers, klanten en medewerkers hierover informeren? 

Wij streven ernaar boven genoemde planning te halen en om indien mogelijk eerder gereed te zijn, maar wij maken een voorbehoud op externe omstandigheden. 

Bedankt voor uw begrip en medewerking.