techniek

Projectplanning

Ik zie veel zandhopen, maar waar zijn die voor? Wanneer zie ik meer van de werkzaamheden? Wanneer is mijn kruising aan de beurt? En wanneer is de weg klaar? U vindt hier informatie over de planning die in de loop van de tijd steeds gedetailleerder zal worden.

Projectplanning

Projectplanning 2012 – 2015 voor de ombouw van de provinciale weg N261.

 • Juni 2012 gunning DBm-contract
 • Najaar 2012 tot voorjaar 2013 ontwerpfase N261 
 • Februari 2013 start kappen bomen
 • Vanaf juni 2013 start voorbereidende werkzaamheden N261
 • Augustus 2015 ingebruikname nieuwe N261

Werkzaamheden tot en met kwartaal 3 (2013)

 • Voorbereidende werkzaamheden in Zuidoostkwadrant van knooppunt A59. Zoals aanvoer zand, watergangen verleggen en saneringen
 • Aanleggen definitieve op- en afritten Loon op Zand, oost en westzijde van de N261
 • Aanleggen in- en uitvoegstroken ter hoogte van Europalaan oostzijde en Bevrijdingsweg oostzijde. Het werkverkeer gebruikt deze in- en uitvoegers om de bouwlocaties te bereiken
 • Boomstronken rooien daar waar eerder bomen gekapt zijn
 • Onderzoek naar archeologische vondsten en conventionele explosieven

Werkzaamheden kwartaal 4 (2013)

 • Gehele tracé: voorbereiding aanleg op- en afritten 
 • Gehele tracé: verleggen kabels en leidingen

Omgeving Waalwijk

 • Aanleggen proefvakken (testrijbanen) ter hoogte van Professor Kamerlingh Onnesweg en Noorder Allee

Omgeving Loon op Zand

 • Verleggen kabels en leidingen bij Heideweg 
 • Voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe aansluiting Loon op Zand ter hoogte van Klokkenlaan
 • Onderzoek naar archeologie

Omgeving Kaatsheuvel

 • Verleggen kabels en leidingen door nutsbedrijven bij Europalaan, Horst, Duinlaan
 • Aanleg nieuwe toe- en afritten ter hoogte van de Bedrijvingsweg

Omgeving knooppunt A59/N261

Per 24 maart is de carpoolplaats aan de Melkvonderweg in Waalwijk gesloten. 

Werkzaamheden kwartaal 1 (2014)

Omgeving Waalwijk

 • Start bouw verdiepte ligging Professor Kamerlingh Onnesweg (voorbereiding ombouw Noorder Allee)
Omgeving Loon op Zand
 • Vanaf 3 maart: tijdelijke verlichting plaatsen tussen Tilburg en Loon op Zand, verkeer blijft over 2 rijstroken gaan en deels over vluchtstrook

Omgeving Kaatsheuvel

 • vanaf 3 maart: aanbrengen tijdelijke verlichting tussen Hoge Steenweg en Europalaan, asfalteren
 • vanaf 10 maart: verkeer blijft over 2 rijstroken gaan en deels over nieuw asfalt
 • Aanleg toe- en afritten Europalaan
 • Start aanpassing tunnel Duinlaan 
 • Start aanpassen wegvakken Tilburg -> Europalaan

Werkzaamheden kwartaal 2 (2014)

Omgeving Waalwijk

 • 1 april – eind 2015 viaduct Oosteind afgesloten lees hier het bericht
 • 7 april – 9 mei Noorder Allee afgesloten ivm ombouw Noorder Allee (werkzaamheden: bestaande weg wordt opgehoogd en voorbereid voor de nieuwe situatie (verdiepte ligging)). Omleidingsroute via Bevrijdingsweg.  zie bericht afsluiting Noorder Allee
 • 14 april start bouw verdiepte ligging kruising N261/Prof. Kamerlingh Onnesweg
 • 9 mei – medio 2015 omleidingsroute thv Prof. Kamerlingh Onnesweg/ Noorder Allee, route via Bevrijdingsweg. Oversteek Noorder Allee/ Prof. Kamerlingh Onnesweg is niet mogelijk wegens werkzaamheden aan verdiepte ligging. zie bericht gedeeltelijke afsluiting Noorder Allee

Omgeving Kaatsheuvel

 • Aanpassing fietstunnel Duinlaan gereed

Omgeving Loon op Zand

 • Start bouw nieuwe aansluiting Loon op Zand vanaf begin juni rijdt verkeer anders
 • Start bouw natuurbrug (ecoduct)
 • Werkzaamheden fietstunnel Hoge Steenweg
 • Start aanpassing viaduct Bergstraat

Werkzaamheden kwartaal 3 (2014)

Omgeving Waalwijk

 • Werkzaamheden ter hoogte van Oosteind (Sprang-Capelle), geluidsscherm en viaduct: hoogtebeperking naar 3.90 m is ingesteld (definitief!)
 • Bouw tunnelbak N261 ter hoogte van Prof. Kamerlingh Onnesweg
 • Start werkzaamheden N261 weggedeelte tussen Prof. Kamerlingh Onnesweg en knooppunt A59/N261
 • Werkzaamheden noordoost-deel, noordwest-deel van het knooppunt A59/N261 en rijbaan A59 
 • Werkzaamheden Taxandriaweg, kruising Taxandriaweg/Kruisstraat en kruising Taxandriaweg/ 

Omgeving Kaatsheuvel

 • Start werkzaamheden weggedeelte tussen Europalaan en Bevrijdingsweg
 • Werkzaamheden fiets- en voetgangerstunnel Duinlaan 

Omgeving Loon op Zand

 • Start bouw fietstunnel Hoge Steenweg 
 • Bouw natuurbrug 
 • Bouw viaduct nieuwe aansluiting Loon op Zand

Werkzaamheden kwartaal 4 (2014)

Omgeving Waalwijk

 • Knooppunt A59/N261: aanbrengen kabels voor verlichting, grondwerk en straatwerk, aansluiting riolering, grondwerk aansluiting fietsviaduct over A59, profileren van puinbaan A59, asfalteren rijbaan en toe- en afritten A59.
 • 7 november openstelling Taxandriaweg, inclusief nieuwe rotonde. De tijdelijke ‘bypass’ wordt verwijderd (sloopfrezen van asfalt)
 • 10 – 12 november nachtasfluiting Taxandriaweg zie bericht 
 • werkzaamheden N261 tussen Prof. Kamerlingh Onnesweg en knooppunt. Sloopfrezen van bestaand asfalt (verkeer rijdt op andere weghelft), grondwerk en funderingswerkzaamheden, asfalteren
 • 5 december ingebruikname fietsviaduct over A59 
 • 5 t/m 8 december sloop N261-viaduct over A59 (A59 afgesloten) zie bericht afsluiting A59 5 tot en met 8 december 2014
 • Start bouw fietsviaduct thv Prof. Kamerlingh Onnesweg
 • Grond- en asfalteerwerkzaamheden bij aansluiting N261/ Bevrijdingsweg
 • Kolommen en liggers plaatsen viaduct Bevrijdingsweg
 • Liggers plaatsen viaduct Oosteind (voor verbreding N261)

Omgeving Kaatsheuvel

 • Grondwerkzaamheden aansluiting N261/ Europalaan
 • Start bouw viaduct Europalaan
 • Afbouw fiets-en voetgangerstunneltje Duinlaan

Omgeving Loon op Zand

 • Werkzaamheden aan N261 ter hoogte van Bergstraat en Hoge Steenweg. Barriers plaatsen, geleiderail (vangrail) verwijderen, asfalteren (tijdelijke verbreding). Ook avond-/nachtwerkzaamheden.
 • Bouw Ecoduct (natuurbrug). Grond- en funderingswerkzaamheden, plaatsen kolommen en liggers.
 • Bushalte Hoge Steenweg
 • 28 november 21.00 uur in gebruik name nieuwe aansluiting, inclusief nieuwe viaduct Loon op Zand
 • Fietstunnel Hoge Steenweg gereed
 • Verbreding viaduct Bergstraat gereed

Werkzaamheden kwartaal 1 (2015)

Algemeen

 • Diverse asfalteerwerkzaamheden
 • Aanpassingen bestaande viaducten
 • Afwerken bermen
 • Aanbrengen wildrasters
 • Afronding overige werkzaamheden
 • In gebruik name nieuwe N261 

Omgeving Waalwijk

 • Start bouw weggedeelte tussen Bevrijdingsweg en Prof. Kamerlingh Onnesweg
 • Vanaf 16 februari ombouw kruising Biesbosweg/N261 naar rotonde (richting Haven)
 • Bouw fietsviaduct over N261 ter hoogte van Rabobank
 • Vervangen geluidsscherm langs A59
 • Afbouw viaducten knooppunt A59/N261
 • Afbouw viaduct Bevrijdingsweg/N261 
 • Grondwerkzaamheden N261 ter hoogte van Bevrijdingsweg (o.a. bij NH Hotel) en vervangen geleiderail (vangrail)
 • Bouw geluidsscherm viaduct Oosteind
 • Asfalteren A59
 • Asfalteren N261 tussen Taxandriaweg en Prof. Kamerlingh Onnesweg

Omgeving Kaatsheuvel 

 • In gebruik name toe- en afritten bij Europalaan
 • Vanaf 8 februari tijdelijke rijbanen realiseren om bouw viaduct en ombouw N261 mogelijk te maken
 • Bouw verdiepte ligging en viaduct Europalaan / N261

Omgeving Loon op Zand

 • Ombouw Heideweg tussen Kraanven en Hoge Steenweg
 • Bouw geluidsschermen 
 • Ombouw carpoolplaats ter hoogte van Hoge Steenweg

Werkzaamheden kwartaal 2 (2015)

Algemeen hele tracé:

 • Groenvoorziening planten
 • Plaatsen definitieve bebording
 • Afwerken bermen
 • Plaatsen geleiderail (vangrail)

Omgeving Waalwijk

 • Afbouw weggedeelte N261 tussen Bevrijdingsweg en Prof. Kamerlingh Onnesweg
 • Afbouw kruising Biesbosweg/N261 naar rotonde (richting Haven)
 • Bouw fietsviaduct over N261 ter hoogte van Rabobank
 • Afbouw geluidsschermen 
 • Afbouw viaducten knooppunt A59/N261
 • Afbouw en in gebruik name viaduct Bevrijdingsweg/N261 
 • Bouw geluidsscherm viaduct Oosteind
 • Asfalteren A59 inclusief toe- en afritten
 • In gebruik name onderdoorgang N261 ter hoogte van Prof. Kamerlingh Onnesweg
 • Afbouw turborotonde bovenop verdiepte ligging N261 ter hoogte van Prof. Kamerlingh Onnesweg
 • Ombouw Prof. Kamerlingh Onnesweg
 • Asfalteren N261 tussen Taxandriaweg en Prof. Kamerlingh Onnesweg

Omgeving Kaatsheuvel 

 • Bouw verdiepte ligging en viaduct Europalaan / N261
 • Bouw natuurbrug

Omgeving Loon op Zand

 • Ombouw Horst/Heideweg tussen Kraanven en Hoge Steenweg
 • Afbouw geluidsschermen 
 • Ombouw carpoolplaats ter hoogte van Hoge Steenweg

 

Werkzaamheden kwartaal 3 (2015)

Gehele tracé

 • Aanbrengen deklagen (bovenste asfaltlaag)
 • Aanbrengen geleiderail
 • Afwerken bermen
 • Verwijderen depots

Omgeving Waalwijk

 • Week van 25 mei: diverse werkzaamheden viaduct over A59 (grondwerk, asfalteren, aanbrengen verharding, afwerken bermen, aanbrengen verlichting en bebording, aanbrengen geleiderail)
 • Week van 25 mei: diverse werkzaamheden turborotonde Waalwijk N261/ Prof. Kamerlingh Onnesweg/ Noorder Allee (aanbrengen geleiderail, kabels voor verlichting, aanbrengen lichtmasten, aanbrengen in printbeton, plaatsen bebording
 • Week van 1 juni: reparaties asfalt en toe- en afritten N261 gedeelte A59 – Prof. Kamerlingh Onnesweg en vice versa (avond en nacht)
 • Week van 15 juni: aanbrengen deklaag asfalt N261 (bovenste laag asfalt) gedeelte A59 – Prof. Kamerlingh Onnesweg en vice versa (avond en nacht)
 • Week van 22 juni: aanbrengen deklaag asfalt “laatste” stukken en rotende N261/Haven 7
 • Week van 22 juni: aanbrengen printbeton middenberm op weggedeelte tussen nieuwe rotonde Taxandriaweg en nieuwe rotonde Haven -> in beide richtingen is linkerrijstrook afgesloten in deze week
 • Opknapwerkzaamheden viaduct Oosteinde
 • Opknapwerkzaamheden viaduct Westeinde
 • Afbouw fietsviaduct over N261 ter hoogte van Prof. Kamerlingh Onnesweg en fietspad naar landgoed Driessen 
 • Bouw tubrorotonde Prof. Kamerlingh Onnesweg / Noorder Allee, bouw Prof. Kamerlingh Onnesweg en Noorder Allee 
 • Werkzaamheden tunneltje Halve Zolenpad afsluiting met omleiding volgt

Omgeving Kaatsheuvel

 • Afbouw viaduct Europalaan/N261 (bij Efteling Hotel)
 • Opknapwerkzaamheden tunneltje Duinlaan
 • Oknapwerkzaamheden viaduct Hooispoor 
 • In week van 22 juni (avond en nacht): reparaties asfalt en toe- en afritten N261 gedeelte Prof. Kamerlingh Onnesweg-Tilburg en vice versa
 • Opknapwerkzaamheden viaduct Eftelingsestraat 
 • In week van 6 juli (avond en nacht): aanbrengen deklaag asfalt N261 gedeelte Prof. Kamerlingh Onnesweg – Tilburg en vice versa

Omgeving Loon op Zand

 • In week van 18 mei: N261 en omgeving bij busstation Loon op Zand gereed 
 • Opknapwerkzaamheden viaduct Bergstraat
 • Opknapwerkzaamheden viaduct Van Haestrechtstraat
 • Opknapwerkzaamheden voet- en fietsgangerstunneltje Hoge Steenweg en realisatie trap (westzijde)
 • Reparaties asfalt en toe- en afritten N261 gedeelte Prof. Kamerlingh Onnesweg-Tilburg en vice versa in week 26 (avond en nacht)
 • Aanbrengen deklaag asfalt N261 gedeelte Prof. Kamerlingh Onnesweg – Tilburg en vice versa: week 28 (avond en nacht)
 • Afbouw natuurbrug

Augustus: ombouw gereed en in gebruik name gehele N261 en A59