bam-n261-non-stop-8

Omgeving N261

De omgeving N261 rondom de nieuwe weg

Een weg is meer dan een strook asfalt door het landschap. Een weg legt verbindingen, maar doorsnijdt ook bestaande verbindingen. Kortom: een weg heeft invloed op zijn omgeving. De Provincie Noord-Brabant en BAM N261 Non Stop willen dan ook rekening houden met de omgeving van de N261.

Onder omgeving wordt niet alleen de directe omgeving van de weg verstaan. De omgeving bestaat voor ons uit o.a. overheden (gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Brabantse Delta), bedrijven,  bewoners en weggebruikers.

Omgeving N261

Omgeving N261

Een belangrijk aspect voor de omgeving is de hinder die de ombouw van de weg oplevert. Tijdens de ombouw kan er sprake zijn van hinder voor het verkeer. Dat is niet te vermijden. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken zullen er overdag in principe twee rijstroken (in beide richtingen) beschikbaar zijn. Er wordt ook voor gezorgd dat de aanliggende bedrijventerreinen altijd bereikbaar zijn.

Bekijk hier luchtbeelden van de ombouw (februari 2015)