BAM N261 Non Stop Knooppunt

Projectachtergrond

Achtergrondinformatie Project

N261 – Aanleiding ombouw.

De N261 is aangelegd in de jaren 80. Anno nu kan de weg de hoeveelheid verkeer niet meer goed aan. Dat zorgt voor meer ongevallen, vooral kop-staart botsingen op de kruispunten met verkeerslichten. Tijd om de weg grondig aan te pakken. Dat gaat de komende drie jaar gebeuren.

De ombouw zorgt voor verbetering van de verkeersveiligheid, een betere doorstroming en een beter leefmilieu.

Ongelijkvloerse kruisingen.

De N261 wordt omgebouwd tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen. Alle verkeerslichten verdwijnen dus. De weg krijgt verder over de hele lengte 2 maal 2 rijstroken.
Tussen de aansluiting Professor Kamerlingh Onnesweg en Tilburg komt ook een busstrook. De maximale snelheid wordt op het gehele stuk 100 km/uur, ook waar nu nog 120 km/uur mag worden gereden.

 

Het beoogde resultaat: 

1. Op de kruisingen met de A59 en de Prof. Kamerlingh Onnesweg (naar Zanddonk en Landgoed Driessen) komen ongelijkvloerse aansluitingen.
2. Op de kruisingen Bevrijdingsweg (naar Kaatsheuvel) en Europaweg (naar Efteling) komen eveneens een ongelijkvloerse kruisingen.
3. Ter hoogte van de Loonse en Drunense Duinen komt een ecoduct.
4. De aansluiting Loon op Zand wordt verschoven van de huidige locatie Hoge Steenweg naar een nieuwe aansluiting ten zuiden van de kern. Hier komt ook een busaansluiting.
5. Tussen de rijstroken in beide richtingen komt een fysieke scheiding; de weg krijgt een snelheidslimiet van 100 km/h; tussenliggende wegvakken worden aangepakt.
6. Er komen fietsverbindingen bij de A59 en de Prof. Kamerlingh Onnesweg.

Klik op onderstaande afbeelding om voor een complete overzichtskaart van het project:

Overzichtskaart N261 small_Facebook

Kijk voor meer info en beeldmateriaal over dit project op de website van Provincie Noord-Brabant: N261 Tilburg-Waalwijk