verkeer

Veiligheid

Werk veilig of werk niet

Bij alles wat gedaan wordt voor het project N261 staat veiligheid bovenaan de prioriteitenlijst. Elke ontwerpbeslissing wordt tegen het licht gehouden voor wat betreft de invloed van de beslissing op veiligheid. Dit betreft veiligheid voor de werknemer tijdens de bouw maar ook de veiligheid voor de weggebruiker in het uiteindelijke ontwerp! Elke man die buiten aan het werk gaat krijgt veiligheidsinstructies en iedereen die werkt weet, lijkt het onveilig, stop dan met waar je mee bezig bent.

Veiligheid N261

Bij alles wat gedaan wordt voor het project N261 staat veiligheid bovenaan de prioriteitenlijst

De N261 wordt omgebouwd terwijl de weg nog in gebruik is en blijft door forensen, dagjes mensen, ouders die met kinderen naar de sport rijden, transporteurs, buschauffeurs, maar misschien ook de beschonken bestuurder. Dat is een potentieel gevaarlijke situatie, de weg is al een gevaarlijk gebied, maar nu wordt er ook nog gebouwd en krijgen we te maken met veranderende situaties op de weg, werkverkeer en bouwplaatspersoneel dat rondom het verkeer werkt.

Het naleven van de veiligheidsinstructies wordt constant gecontroleerd, geauditeerd en geëvalueerd.

We werken het meest met daglicht, goed zichtbaar voor iedereen. Veiligheidskleding is verplicht voor mensen op de bouw. Extra verlichting voor de schemerige uurtjes wordt aangelegd en de bouwactiviteiten vinden op veilige afstand van het razende verkeer plaats, met de juiste wegafzettingen. Het naleven van de veiligheidsinstructies wordt constant gecontroleerd, geauditeerd en geëvalueerd.

N261 veiligheid

Extra verlichting voor de schemerige uurtjes wordt aangelegd en de bouwactiviteiten vinden op veilige afstand van het razende verkeer plaats

 

Een van de grootste aanleidingen om de weg te verbouwen is ook de onveiligheid geweest. De N261 heeft teveel verkeersslachtoffers geëist en daar moet nu snel een eind aan komen. Daarom kiest de Provincie Noord- Brabant voor om te bouwen tot een regionale stroomweg met 2×2 rijstroken, met ongelijkvloerse aansluitingen en aanliggende busstroken ten zuiden van de PKO-weg.

Hiermee blijft de situatie voor de weggebruiker het meest overzichtelijk en veilig

BAM N261 Non Stop kiest voor werken overdag waar dat kan, brede rijstroken tijdens de bouw, geen woud aan gele tijdelijke bebording en belijning, maar zoveel mogelijk definitieve bewegwijzering behouden. Hiermee wordt de situatie voor de weggebruiker het meest overzichtelijk en veilig. Zo min mogelijk aantal ombouwstappen per kruising. Zodat de weggebruiker niet te vaak hoeft te wennen aan een nieuw wegverloop. En logistiek verkeer (aan- en afvoer naar de bouw) buiten de spits. Zo zorgen we ervoor dat de meest kwetsbare momenten op de dag niet nog gevaarlijker worden door extra zwaar bouwverkeer dat erbij komt.